SUAH Başhekimlik makamının talebiyle eğitim yönetimi kapsamında Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görev yapan personele yönelik, “Hasta İletişimi” konulu seminer düzenlendi.

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda düzenlenen seminere KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan ve KSÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esef Hakan Toytok konuşmacı olarak katıldı.

“Kurumun dışa açılan yüzü: çalışanlar.”

Sağlık hizmetlerinin sunumunda iletişimin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan, hastanemizde hizmet kalitesini arttırarak hasta ve hasta yakınlarıyla etkin bir iletişim bağı oluşturmak için eğitime önem verdiklerini dile getirdi.

Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan, empatik yaklaşımdan örnekler vererek hastanelerde iletişimin gerekliliğine vurgu yaptı.

“Seçim yapma olanağı varsa uyuşmazlık zemini de var demektir.”

İnsanın var olduğu sürece iletişimin de var olacağını dile getiren Taşlıyan, "İletişim, bilgi, düşünce, davranış ve duyguların aktarılması sürecidir. İletişimin en gerekli olduğu alanlardan birisi de sağlık alanıdır. Sağlık alanında çalışanların karşısındakiler ya hasta ya da hasta yakını. Hastalarla olan ilişkileri sağlam tutabilmek için karşılıklı anlayış çok önemlidir." dedi.

20-21 ve 27 Nisan tarihleri arasında 3 grup halinde düzenlenen eğitimde; hemşire, ebe sağlık memuru, ATT, temizlik hizmetleri, destek, hasta ve yaşlı bakım hizmetleri, güvenlik hizmetleri, sekreterlik ve büro hizmetleri, radyoloji, anastezi, laboratuvar personeline “Hasta İletişimi” konulu eğitim verildi.

Eğitimler 3 Grup Haline Yapıldı

Birinci ve ikinci grup eğitimleri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan tarafından verilirken, üçüncü grup eğitimini ise Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esef Hakan Toytok, “Hasta İletişimi” başlıklı sunumunda etkili dinleme tekniklerini anlattı.

40 yaşındaki Kaynana 24 yaşındaki damadıyla kaçtı! 40 yaşındaki Kaynana 24 yaşındaki damadıyla kaçtı!

Katılımcılar; hasta iletişim süreçleri, doğru iletişimin formülü, yanlış dinleme türleri, iletişim önündeki engeller başta olmak üzere kendilerine mesleki anlamda katkı sağlayacak bilgiler edindi.

Eğitim, hastane yönetimi ve eğitim koordinatörlüğünün katkıları ile gerçekleşti.