Pide değil ‘pembe’ kuyruğu! Geldiğini duyunca mağazaya akın ettiler… Tanesi 25 bin lira Pide değil ‘pembe’ kuyruğu! Geldiğini duyunca mağazaya akın ettiler… Tanesi 25 bin lira

Yönetim Kurulu Üyesi ve Kipaş Tekstil Genel Müdürü Halit Gümüşer, sürdürülebilir bir gelecek için müşterilerinden  artarak gelen  taleplere göre yön verdikleri Ar-Ge çalışmlarında önemli bir aşamaya daha geldiklerini bildirdi.

Gümüşer,  “Çalışmalarını yaptıımız  rejeneratif pamuk; karbon pozitif yaklaşımı, tarayıcı ile her aşamada izlenebilir özelliği ve oldukça büyük miktarlarda üretim alt yapısı avantajları sayesinde organik pamuğun en güçlü alternatifi olacak” dedi.

REJENERATİF PAMUĞUN FARKI

Endüstriyel pamuk üretiminde pamuğa zarar veren zararlıları yok etmek için ciddi oranda kimyasal kullanıldığına vurgu yapan Gümüşer, “Pamuğa püskürtülen bu kimyasalların bir miktarı hasat sonrası pamuk üzerinde kalırken çok büyük bir kısmı da toprağa geçer. Pamuk tarlalarından sızan kimyasallar yeraltı sularına karışır, biyoçeşitliliği fakirleştirir, toprağın yapısını bozar” hatırlatması yaparak, şöyle devam etti;

“Rejeneratif pamuk üretiminde ise mümkün olduğunca kimyasal kullanılmadan biyolojik mücadele ile zararlılara karşı mücadele edilen, çeşitli hasat atıklarının arazide bırakılarak orada çözünüp parçalanmasını sağlayan, toprağın kendi döngüsü içinde biyolojik bir denge kurarak yetiştirmeyi amaçlayan sistem vardır. Bu yönü ile toprağın yeniden canlanmasını sağlayan sürdürülebilir bir pamuktur.

Rejeneratif pamuk üretiminde dışarıdan müdahale azaltıldığı için üretim esnasında doğaya bırakılan karbon miktarı azaltılmaktadır. Birim alanda atmosferden soğrulan karbon miktarı, o alanın üretimi için harcanan karbon miktarından fazla olduğu için karbon pozitif pamuk olarak isimlendirilmektedir.”

Yönetim Kurulu Üyesi ve Kipaş Tekstil Genel Müdürü Halit Gümüşer,  “Rejeneratif karbon pozitif pamukta içine yüklediğimiz takip ajanı ile iplikten son ürüne kadar her aşamada özel dedektörler sayesinde takip edebiliyoruz. bu özelliği ile çırçırdan mağazalarda ki ürünlere kadar izlenebilir bir üretim teknolojisi sunuyoruz” dedi.