7 Mart 2022 Tarihinden itibaren başlayan iş bırakma eylemi nedeniyle öğrencilerin okullarına gidemedikleri iddia edildi.

Servis firmaları ise iş durdurma gerekçesi olarak, sözleşme yaptıkları tarihteki akaryakıt fiyatları ile bir biri ardına akaryakıta yapılan zamlar sonrası bugünkü akaryakıt fiyat farkını gösteriyor.

İşin en ilginç yanı ise yüzlerce öğrencinin yaşadığı mağduriyeti İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun'un meclis gündemine taşıması oldu.

Konuyla ilgili, İYİ Parti Muğla Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in cevaplaması talebiyle meclise soru önergesi verdi.

Metin Ergun, soru önergesinde şunları aktardı;

Bebeğini yanlışlıkla fırına koyan anne katil oldu! Bebeğini yanlışlıkla fırına koyan anne katil oldu!

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 09/03/2022

Prof. Dr. Metin Ergun

Muğla Milletvekili

Kahramanmaraş ilimizin Onikişubat ilçesinin birçok mahallesinde eğitim-öğretim faaliyetleri taşımalı eğitim sistemi ile yürütülmektedir. 7 Mart 2022 Tarihinden itibaren taşımalı eğitim sistemi okul servislerinin iş bırakmasıyla sekteye uğradığı ve öğrencilerin okullarına gidemedikleri iddia edilmektedir. Servis firmalarının ise iş durdurma gerekçesi olarak, sözleşme yaptıkları tarihteki akaryakıt fiyatları ile bugünkü akaryakıt fiyatları arasındaki farkı gösterdikleri bu iddialar arasındadır. Sözleşmeden sonraki dönemde, akaryakıt fiyatlarına gelen yüksek zamlar ile sözleşme döneminin maliyet hesabı arasında oluşan devasa farkın kendilerine mali olarak sürdürülebilir bir alan bırakmadığını ve dolayısıyla servis hizmetlerini sonlandırmaktan başka çarelerinin kalmadığını ifade ettikleri belirtilmektedir.  An itibariyle hizmet vermeye devam eden diğer firmaların da aynı sebepten dolayı 11 Mart 2022 tarihine kadar hizmetlerini durduracakları da yine iddialar arasındadır. Dolaysıyla, çok sayıda mahalle ve okulu olumsuz etkileyen, eğitim sistemini sekteye uğratan ve öğrencileri mağdur eden bu problemin hızlı bir şekilde çözülmesi gerekmektedir.

Bu bilgiler ışığında;

1. Söz konusu iddialar doğru mudur?

2. Bu iddialar doğruysa Bakanlığınız, Kahramanmaraş ilimizin Onikişubat ilçesinde vuku bulan bu sorunun çözülmesi konusunda hangi adımları atmıştır? Bu konuda, Bakanlığınız eğitim öğretimin sekteye uğramaması için herhangi bir geçici tedbir almış mıdır?

3. Bu iddialar doğruysa Bakanlığınız bu sorunu hangi yol ve yöntemlerle çözecektir?

4. Bu iddialar doğruysa, Bakanlığınızın, taşımalı eğitim sistemi kapsamında hizmet veren servis firmaları ile yapılan sözleşmeyi mevcut akaryakıt fiyatlarını dikkate alarak revize etme gibi bir çalışması var mıdır?

5. Bu iddialar doğruysa ve bu sıkıntının giderilmesi hususunda servis firmalarını tatmin edecek bir sözleşme revizyonu yapılamazsa, Bakanlığınızın alternatif bir planı veya yeni bir servis ihalesi yapılması konusunda herhangi bir çalışması var mıdır?

6. Ülkemizin diğer kentlerinde de benzer sorunlar yaşandığına dair haberler ortaya çıkmaktadır. Bu gidişat dikkate alındığında, Bakanlığınızın akaryakıt fiyatlarından olumsuz etkilenen servis firmaları ve eğitim-öğretimde yaratacağı sıkıntılarla ilgili Türkiye genelinde kapsamlı bir çalışması olacak mıdır?

                                                                                                    İYİ PARTİ YEREL YÖNETİMLER BAŞKANI

                                                                                                     Prof. Dr. Metin ERGÜN