SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Necla Benlier, Nizip İşmont Halil Meziyet Bildirici Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, tıp fakültesinde verilen eğitime ilişkin paylaşım yaptı.

Amaçlarının birey ve toplum sağlığını koruyan, sağlıkta ve hastalıkta insan vücudunun biyolojik ve moleküler mekanizmalarına hâkim, bilimsel ve kanıta dayalı tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayabilen, temel klinik bilgi, beceri ve tutumlara sahip, ulusal ve uluslararası sağlık sorunlarına duyarlı çağdaş hekimler yetiştirmek olduğunu belirten Doç. Dr. Benlier, şunları kaydetti:

“Bu amaç doğrultusunda eğitim alan tıp fakültesi mezunları, sorumluluk, duyarlılık ve özveriyle topluma hizmet etmeye yönelik bilgi, beceri ve davranışlarla donanarak mezun olacaklar.”

DR. ÖĞR. ÜYESİ FUNDA ESİN FAKILI

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Funda Esin Fakılı ise aday öğrencilere bölüm, akademik kadro, çalışma alanları, iş olanakları ve eğitim süresince alacakları eğitim, paydaşlarla yapılan çalışmalar ve kulüp etkinliklerinden örnekler verdi.

DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET AYKUT AKYILMAZ

Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aykut Akyılmaz, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Programını anlattı.

“Uzman doktorun yardımına ihtiyaç duyacağı anestezi işleminin güvenle başlatılması / bitirilmesi, ameliyat boyunca hastanın hayati verilerinin izlenmesi, gibi işlemlerden sorumlu olan anestezi teknikeri, ameliyathane ortamında anesteziyle ilgili ekipmanlara hakim, güç, dikkat ve sabırla çalışırlar” diyen Dr. Öğr. Üyesi Akyılmaz, şöyle konuştu:

“Öğrencilerimiz hastanemizde bulunan on ameliyathanede pratik ve uygulamalı dersler alarak, vaka çeşitliliği/sayısı yanında zengin öğretim üyesi kadrosunun da avantajlarını yaşıyorlar. Alanında aranan niteliklere sahip, tam donanımlı anestezi teknikerleri yetiştirmeyi hedefliyoruz.”

ÖĞR. GÖR. HAKAN POLAT

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Öğr. Gör. Hakan Polat, fizyoterapisti, “Hastalık ve engel durumlarından kaynaklanan ağrı ve fonksiyonel yetersizliklerle ilgili gerekli özel ölçme ve değerlendirmeleri yapan ve bu değerlendirme sonuçlarından yola çıkarak yaşam kalitesini arttırmak için uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayarak uygulayan profesyonel sağlık personeli” olarak tanımladı.

Bölüm dersleri, laboratuvarlar, klinik uygulama sahaları, mesleki istihdam olanakları, akademik kadro, iş imkânları ile uygulama ve stajların yapıldığı SANKO Üniversitesi Hastanesi’nin imkanları hakkında bilgiler veren Öğr. Gör. Hakan Polat, aday öğrencileri mesleğe davet etti.

ÖĞR. GÖR. MUSTAFA KAVAK

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden Öğr. Gör. Mustafa Kavak, “Hemşirelik Bölümü olarak amacımız; etik ilkeler doğrultusunda rol ve sorumluluklarını yerine getirebilen, ekip hasta ve ailesiyle iş birliği yaparak bütüncül bakım verebilen, yaşam boyu öğrenmeyi sürdürebilen hemşireler yetiştirmektir” ifadelerini kullandı.

Doğurup doğurup bebekleri bırakıp kaçıyordu! Sonuncuda yakalandı! Doğurup doğurup bebekleri bırakıp kaçıyordu! Sonuncuda yakalandı!

Öğr. Gör. Kavak, SANKO Üniversitesi Hemşirelik Bölümünü diğer üniversitelerden ayıran özelliklerden, hemşirelik temel beceriler laboratuvarına sahip olmanın avantajlarından, hemşirelerin çalışma alanları ve yurtdışı iş imkânları ile ilgili bilgiler paylaştı.

Sosyal ve Kurumsal Hizmetler Müdürü Begüm Tekin ise SANKO Üniversitesi’nin sosyal-kültürel imkânları ve gerçekleştirilen faaliyetlerle öğrencilerin kulüp etkinlikleri hakkında açıklamalar yaptı.

Tanıtım Ofisi Sorumlusu Sema Tavşancıl da farklılıkları, sağlanan burs ve eğitim olanakları açısından sunum gerçekleştirdi.

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Batuhan Güloğlu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi Halit Karagöz ile Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencisi Buse Ulu ise bölümlerine ilişkin bilgi paylaştı.

Sunumları ardından hatıra fotoğrafı çekimi ve okul müdürü Bayram Akdemir’e katkılarından dolayı armağan takdimiyle program son buldu.