İyi Parti iki belediye başkanına da kapıyı kapattı! İyi Parti iki belediye başkanına da kapıyı kapattı!

                                                                                Yeneroğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

‘Ortak akıl ve uzlaşmadan başka yolumuz yok’

“Türkiye’nin temel sorunlarını çözebilmek için ortak akıl ve uzlaşmadan başka bir yol olmadığı açıktır. Bizler, ortak akıl ve dayanışma içinde, derin sorunlarımızı demokratik siyasetin alanını genişleterek, çoğulculuk temelinde çözmeyi amaçlıyoruz. Milletimize bu karanlık günlerde umut olmayı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi adı altında uygulanan sistemsizlik halkımıza, eşitsizlik, yasaklar, yolsuzluklar ve yoksulluktan başka bir şey getirmemiştir.”

‘Tek sebebi: Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ambalajı ile sunulan kuralsız otoriter yönetim’

“Türkiye yakın tarihinde şahit olmadığı adaletsizlikleri yaşamaktadır. Hukuk devleti ayaklar altına alınmıştır. Mahkemeler talimatla çalışmaktadır. Masum insanlar, bir kişinin keyfi uğruna yıllarca hapiste tutulmaktadır. Milletimiz her geçen gün fakirleşmekteyken, mutlu bir azınlık servetine servet katmaktadır. Her geçen gün daha da yoksullaşıyorsak bunun tek sebebi, ülkeyi yöneten iktidar ve Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ambalajı ile sunulan kuralsız otoriter yönetimdir.

‘Hedefimiz; milletimizin rahat bir nefes almasını sağlamak’

“Türkiye’nin tüm farklılıklarımızla beraber “biz” olmaktan, Avrupa Konseyi standartları çerçevesinde temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasından başka yolu yoktur. Hedefimiz; milletimizin rahat bir nefes almasını sağlamak ve refah düzeyini ivedilikle yükselterek sosyal adaleti tesis etmektir. Bizler, yasama, yürütme ve yargı organlarının birbirini hem dengelediği hem de denetlediği, tüm güçlerinin tek bir elde toplanmadığı, işlerin istişare ile karara bağlandığı, sivil toplumun üzerinde hiçbir baskının olmadığı, basının özgür olduğu ve her bir vatandaşımızın kendini nasıl arzu ediyorsa o şekilde gerçekleştirdiği demokratik ve özgür bir Türkiye’yi hep birlikte inşa etme kararlılığı içindeyiz.

‘Seçim barajını yüzde 3’e düşüreceğiz’

“Etkili ve katılımcı bir yasama organı öngörüyoruz.  Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin kalbi olan Meclis işini yapacak, kanunlar ona Beştepe’den gelmeyecek. Kanun çalışmalarına Meclis hâkim olacak, yasama kültürü tekrar tesis edilecek. Siyasi Partiler ve Seçim Kanunlarını demokratikleştireceğiz. Seçim barajını yüzde 3’e düşüreceğiz. Katılımcılığı esas alan yeni bir İçtüzük hazırlanacak. Meclis hükûmeti denetleyecek.”

‘Cumhurbaşkanlığı, tarafsız ve partiler üstü bir yapıya kavuşturulacak’

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile etkili ve katılımcı bir yasama organının yanında istikrarlı ve hesap verebilir bir yürütme organı oluşturacağız. Hükûmet şimdiki gibi yalnızca cumhurbaşkanı ve onun sekreterliğini yapan etkisiz bakanlardan oluşmayacak. Yürütmeye dair icrai yetkiler, Meclis’e karşı siyasi sorumluluğu olan Başbakan ve Bakanlardan oluşan Bakanlar Kurulu tarafından kullanılacak. Cumhurbaşkanlığı, tarafsız ve partiler üstü bir yapıya kavuşturulacak. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin varsa partisi ile ilişiği kesilecek ve görevi sona eren Cumhurbaşkanı aktif siyasette bir daha görev alamayacak.”

‘Topyekûn yeni bir sistem öneriyoruz’

“Türkiye için topyekûn yeni bir sistem öneriyoruz. Yargı organına ne Meclis ne de hükûmet müdahale edemeyecek. Hâkim ve savcıların atamalarında torpil bitecek. Her bir hâkim ve savcı, hukuka ve vicdanına göre karar verdiğinde başına bir iş gelmeyeceğini bilecek. Hâkimler Kurulu ve Savcılar Kurulu şeklinde iki farklı kurul oluşturulacak.
Adalet Bakanı ve Müsteşarı, Hâkimler Kurulu’nda yer almayacak. Savunma anayasal güvenceye kavuşturulacak. Çoklu baro saçmalığına son verilecek.”

‘Ötekileştirme hissi doğuran tüm uygulamalara son verilecek’

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, ayrıca; düşüncelerin özgürce ifade edildiği, din ve vicdan özgürlüğünün, basın özgürlüğünün, kadın haklarının, çocuk haklarının, çevre haklarının tam anlamıyla korunduğu özgürlükçü bir sistemdir. Bu amaçla; temel haklara ilişkin olarak, ötekileştirme hissi doğuran tüm uygulamalara son verilecek.”

‘Siyasi Etik Komisyonu kurulacak’

“Toplumun her alanında, tüm karar alma mekanizmalarında kadın-erkek eşitliğini sağlamak ve korumak öncelikli devlet politikası haline getirilecek. Kamu yönetimine ilişkin olarak mülakat kaldırılacak, yazılı sınav sonuçları esas alınacak. Yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları arttırılacak, kayyum uygulamalarına son verilecek. Yükseköğretimde özgür ve çoğulcu bir sistem oluşturulacak, YÖK kaldırılacak. Ayrıca, siyasi makamların millete hizmetten başka bir amacının olmaması için Siyasi Etik Kanunu çıkartılacak. TBMM bünyesinde Siyasi Etik Komisyonu kurulacak.

‘Demokrasi ve hukuk engelli kişilerden Türkiye siyaseti kurtulacak’

“Bizler, bugünden itibaren Türkiye’yi karış karış gezecek ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi milletimize anlatacağız. Görüyoruz ki Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem vatandaşımızın kalbinde umut filizlerini yeşertti. Türkiye için çok yakında güneş doğacak, hukukun üstün ve ortak aklın karar mekanizmasında etkin olduğu bir sistem ile sorunlarımızı çözeceğiz. Millete kabadayılık yapan, muhalefeti tehdit eden demokrasi ve hukuk engelli kişilerden Türkiye siyaseti kurtulacak. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi, ülkemize adalet, barış, refah ve huzur getirmesi inancıyla hayata geçirmeyi taahhüt ediyoruz.”