Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü de değişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alptekin Yasım atandı.

5fc08ed4-e9c5-4302-9351-4e375836a9a3

ALPTEKİN YASIM KİMDİR?

1967 yılında Giresun’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde okudu. 1984 Yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. 1990 yılında mezun oldu. Mecburi hizmetini Sivas’ta yaptıktan sonra 1995 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında Uzmanlık eğitimine başladı. 2001 yılında Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı oldu ve Kayseri Devlet Hastanesinde çalışmaya başladı. 2004 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında Yrd. Doçent olarak çalışmaya başladı. 2007 yılında Doçent oldu. 2009 yılında 2 ay süre ile Almanya’da Würzburg Üniversitesinde gözlemci olarak bulundu. 2010 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışmaya başladı. 2013 yılında Profesör olarak tekrar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine döndü. 2019 yılına kadar burada görev yaptı.

Aşk, ihtiras, aldatma! Yeni eşten, eski eşe çıplak fotoğraflı tuzak Aşk, ihtiras, aldatma! Yeni eşten, eski eşe çıplak fotoğraflı tuzak

Prof. Dr. Alptekin Yasım yurtiçi ve yurtdışı dergilerde 100’den fazla bilimsel makalesi yayınlanmış olup, yurtiçi ve yurtdışında pek çok bilimsel toplantı ve kongreye davetli ve konuşmacı olarak katılmıştır. Alanındaki birçok bilimsel derneğin üyesidir. Pek çok bilimsel dergide editör, editör yardımcılığı ve danışmanlık görevlerinde bulunmaktadır. Üniversite hayatı boyunca Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı ve Dekan yardımcılığı gibi idari görevlerde bulunmuştur. Ayrıca birçok komisyonda görev yapmıştır. İngilizce bilmektedir.

16 Ekim 2019 tarihinden itibaren 663 KHK ile Elbistan Devlet Hastanesine Başhekim olarak atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

EĞİTİM BİLGİSİ

1995 - 2001

Tıpta Uzmanlık

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Tez : Kardiyopulmoner bypass esnasında tiroid hormon metabolizması ve kalp kapak replasmanı yapılan hastalarda L- tiroksin verilmesinin miyokard fonksiyonuna etkisi

1983 - 1990

Lisans

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ TIP PR.

AKADEMİK GÖREVLER

2013

PROFESÖR

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

2013 - 2013

PROFESÖR

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

2010 - 2013

DOÇENT

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

2007 - 2010

DOÇENT

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

2004 - 2007

YARDIMCI DOÇENT

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Niyazi Can Kimdir ?

Kahramanmaraş doğumlu olan Prof. Dr. Niyazi Can, ilk, orta ve lise öğreniminden sonra Kahramanmaraş Eğitim Enstitüsünü bitirerek 1976’da sınıf öğretmeni olarak göreve başlamıştır. Prof. Dr. Can, 3 yıl Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki görevleri ve 8 yıl öğretmenlik vazifesinin ardından Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde lisans ve lisansüstü öğrenimini tamamladı. Prof. Dr. Can, 1984’de Milli Eğitim Bakanlığına yönetici olarak atandıktan sonra doktora öğrenimine başladı.

Milli Eğitim Bakanlığındaki yöneticiliği ve doktora öğrenimi devam ederken 1991–1992 yılları arasında Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşavir Vekilliği görevini yaptı ve bu görevi esnasında doktora araştırmalarını da sürdürdü.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında başladığı doktora öğreniminin akabinde öğretim üyesi olarak 1995 yılında Erciyes Üniversitesinde yardımcı doçent olarak göreve başladı. Prof. Dr. Niyazi Can, doçentlik ve profesörlük unvanlarını da yine bu üniversitede aldı.

Prof. Dr. Niyazi Can’ın 4’ü müstakil 7’si bölüm yazarlığı olmak üzere 11 kitabı, ayrıca uluslararası ve ulusal düzeyde bilimsel hakemli dergilerde yayınlanmış 65 makalesi bulunmaktadır. Prof. Dr. Can ayrıca çok sayıda konferans ve panele konuşmacı olarak katılmış olup uluslararası ve ulusal düzeyde düzenlenen kongre ve sempozyumlarda 42 bildiri sunmuştur. Prof. Dr. Can, eğitim bilimleri ve eğitim yönetimi alanıyla ilgili bilimsel dergilerde hakemlik yapmakta, alanıyla ilgili lisans ve lisansüstü dersler vermekte, lisansüstü düzeyde tezler yönetmektedir.

Prof. Dr. Niyazi Can’ın eserleri, eğitim yönetimi ve denetimi, insan kaynakları yönetimi, örgütlerde iletişim, insan ilişkileri, değişim yönetimi, liderlik, öğretmen liderliği ve yabancı uyruklu öğrencilerin yönetimi ağırlıklı konulardan oluşmaktadır.

Prof. Dr. Niyazi Can, öğretim üyeliğini sürdürürken anabilimdalı başkanlığı, bölüm başkan yardımcılığı, bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, fakülte kurulları ve yönetim kurulları üyelikleri ile üniversite yönetim kurulu ve üniversite senatosu üyeliği gibi idari görevlerde de bulunmuştur. Erciyes Üniversitesinde Eğitim Bilimleri Enstitüsünün kurucu müdürlüğünü de yapan Prof. Dr. Can, uzun yıllar bu görevleri yürüttükten sonra 2012–2016 yılları arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevinde bulundu.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Can’ın 3’ü Diyanet İşleri Başkanlığı, 18’i Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretmen ve yöneticilik ve 22’si üniversitelerde öğretim üyeliği ve akademik yöneticilik olmak üzere toplam 44 yıllık devlet memurluğu görevi bulunmaktadır. Prof. Dr. Niyazi Can, halen KSÜ Eğitim Fakültesinde Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı ve Eğitim Yönetimi bilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Editör: Okebeli83 Okebeli83