Kahramanmaraş Valiliği koordinasyonunda, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ile Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Kahramanmaraş’ta eğitimin niteliğini daha da ileri bir noktaya taşımak, eğitim hizmet kalitesini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla ‘Eğitimde İşbirliği Protokolü’ imzalandı.

Gözden kaçırmayın

Başkan Okay’dan 19 Mayıs Mesajı Başkan Okay’dan 19 Mayıs Mesajı

Kahramanmaraş il sınırları içerisinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumlarında, eğitimin niteliği ile ilgili öncelikli olarak belirlenmiş alanlar başta olmak üzere, uygun görülen tüm alanlarda, planlı çalışmalar yürüterek, özellikle öğrencilerin başarı seviyelerini yükseltecek olan eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak; eğitim programlarının geliştirilmesi, öğretmen yeterliklerinin uygulamalı eğitim faaliyetleriyle arttırılması ve ailelerin sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine destek olunmasında taraflar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamayı amaçlayan protokol Kahramanmaraş Valiliğinde, Vali Ömer Faruk Coşkun nezaret ve uygun görüşleriyle, üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman tarafından imzalandı.

İmzalanan protokolle: öğretmen, okul yöneticisi ve diğer personelin hizmet içi eğitim ve lisansüstü öğrenim görmelerine destek sağlamak, öğretim elemanı-öğretmen işbirliği ile ortak bilimsel araştırmalar yapmak, üniversite öğrencilerine staj imkânı sunmak, öğrencilerin sağlıklı beslenmelerine destek sağlamak, ortak kongre, konferans, seminer, çalıştay, sempozyum, konser, sergi, yarışma vb. bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek ve yayınlar yapmak, öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin üniversite kütüphanesinden ve üniversitenin sosyal ve kültürel ortamlarından yararlanmalarını sağlamak, öğrencilerin üniversiteyi tanıma amaçlı olarak bazı dersleri ve laboratuvar çalışmalarını izlemelerine fırsat sağlamak, öğrencilere yönelik yetenek taramaları yapmak ve gelişimleri için destek sağlamak, öğretmenlerin çalışmalarına akademik destek sağlamak, öğrencilerin spor yapmaları ve hareketli yaşamı günlük hayatın bir parçası haline getirmelerine destek vermek, ortak çalışmalar için gerekli fiziki ortam desteği sağlamak, il/ilçe zümre toplantılarına akademik danışmanlık sağlamak, üniversite bünyesindeki öğrenci toplulukları ile okullarda yer alan öğrenci toplulukları arasında işbirliğini geliştirmek, alan araştırmaları ve anket çalışmaları yapmak, sonuçlarını paylaşmak gibi birçok amaç hedefleniyor.