Türkiye'nin en ucuz otomobili oldu 2. el fiyatına satılıyor! Türkiye'nin en ucuz otomobili oldu 2. el fiyatına satılıyor!

Kahramanmaraş’ı da kapsayan proje kapsamında KOBİ’lere verilecek mali destekler ile kayıtlı istihdam yaratılması ve var olan istihdamın korunması hedefleniyor.

Proje ile, 20 ildeki KOBİ’lere yaklaşık 10 milyon Avro tutarında faiz sübvansiyonu ve kredi kefalet desteği sunulması ve kayıtlı istihdamın artırılması hedefleniyor.

Ankara, Adana, Adıyaman, Batman, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Malatya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa’da hayata geçirilen projenin temel amacı; bu illerde faaliyet gösteren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) verilecek mali destekler ile kayıtlı istihdam yaratılması ve var olan istihdamın korunmasıdır.

Başvuru kriterlerini taşıyan KOBİ’ler, 2,5 milyon TL’ye kadar ve 24 ay vadeli olarak sunulan kredileri işletme sermayesi, ekipman satın alımları veya yatırım finansmanı gibi bir dizi amaç için kullanabilir. Kredi geri ödemeleri her üç aylık dönemde ve eşit taksitlerle yapılacak.

KOBİ’ler; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye İş Bankası şubeleri aracılığıyla kredi başvurularını gerçekleştirebilirler.

Türkiye Kayıtlı İstihdam Projesi iki mekanizmadan oluşmaktadır:

I.        Kefalet Mekanizması

BMZ tarafından tahsis edilen 3,5 milyon Avro’luk bütçe ile fonlanan Kefalet Mekanizması kapsamında, programa katılan bankalar Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) sunduğu portföy garantisinden faydalanacak ve kredi riskini KGF ile paylaşacaklar.

Program kapsamında kullandırılacak KOBİ kredilerinde KGF teminat oranı %80 olarak belirlenmiştir. Bu sayede özellikle teminat sıkıntısı yaşayan KOBİ’lerin finansmana erişimlerinin artırılması hedeflenmektedir.

II.        Faiz Sübvansiyonu

Kayıtlı istihdam yaratan KOBİ’lere sunulacak faiz sübvansiyonu desteği ile işletmelerin uygun koşullarla finansmana erişmeleri sağlanacaktır.

Kayıtlı istihdam taahhütlerini yerine getiren işletmeler her 3 ayda bir yaptıkları faiz ödemelerinin %40’ını KOSGEB’ten geri alabilecekler. Kadın ve gençler için istihdam yaratan KOBİ’lerde faiz desteği %60’a kadar çıkacak.

Faiz sübvansiyonu mekanizması, BMZ tarafından tahsis edilen 5,635 milyon Avro'luk bütçe ile fonlanmaktadır.

Proje Çıktıları

BMZ tarafından finanse edilen Türkiye Kayıtlı İstihdam Projesi, kefalet ve faiz sübvansiyonu mekanizmaları ile en az 475 işletmeye ulaşmayı ve en az 950 kişilik istihdamın yaratılmasını veya korunmasını hedefliyor. Sağlanan destek ile, 20 ilde faaliyet gösteren KOBİ’ler için 25 milyon Avro tutarında kredi hacmi yaratılması bekleniyor.

Editör: Ayhan GEDİK