Kahramanmaraş'ta bir okulda, müdür yardımcısı olarak görev yapan davacı, öğrenci hakkındaki sağlık raporunun aslını görmeden, 'aslının aynısıdır' onayı verdi.

Bu onay ile ilgili açılan soruşturma sonucu bir yıl kademe ilerleme cezası alan müdür yardımcısı, disiplin cezasını yargı yoluyla bozulmasını sağladı.

İşte ilginç cezanın hikayesi:

Kahramanmaraş'ta bir anaokulunda, müdür yardımcısı olarak görev yapan öğretmen, müdüre vekalet ettiği dönemde bir öğrencisinin getirdiği sağlık raporunun fotokopisini 'aslının aynısıdır' diyerek onayladı. Aslını görmeden verilen bu onay müdür yardımcısını zor durumda bıraktı.

Valilik tarafından açılan soruşturma soncunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-(n) maddesi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası teklif edildi. Bu ceza kabul edilmedi. Onun yerine yasanın 126. maddesi uyarınca 1/8 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Müdür yardımcısı disiplin cezasını yargıya taşıdı. İdare Mahkemesi ve Danıştay, cezanın iptali yönünde karar verdi.

KARAR SONUCU:

Bebeğini yanlışlıkla fırına koyan anne katil oldu! Bebeğini yanlışlıkla fırına koyan anne katil oldu!

Açıklanan nedenlerle; 1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine, 2.Dava konusu işlemin iptaline ilişkin temyize konu … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının, 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesi uyarınca yukarıda belirtilen gerekçeyle ONANMASINA, 3. Davalı idare tarafından karar düzeltme aşamasında yapılan yargılama giderlerinin davalı idare üzerine bırakılmasına, 24/03/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.