Binden fazla kişi ile yapılan araştırmada, çiftçilerinin neredeyse tamamı girdi maliyetlerinden, yüzde 76’sı da kuraklık gibi iklim sorunlarından şikayet etti.

Finans kuruluşlarına veri toplama ve paylaşım hizmetleri veren Kredi Kayıt Bürosu’nun 2021 Tarımsal Görünüm Saha Araştırması’nın sonuçları yayımlandı.  2021’de çiftçilerin yaş ortalamasının 50 civarında olduğu tahmin edilirken çiftçinin yüzde 96’sının girdi pahalılığından şikayetçi olduğu belirlendi.

Çiftçinin yüzde 75’inin ürününü tüccara sattığı belirtilen araştırmada kazancından memnun olmayanların sayısının arttığı görüldü. Araştırmaya göre çiftçinin yüzde 59’unun son 3 yılda borçlandığı belirlendi.

28 ilde aktif olarak çiftçilik yapan 1066 kişi ile gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, tarımsal üretim yapan çiftçilerin yaş ortalaması 50 olarak belirlendi. 2021'de de çiftçilerin en çok tercih ettiği ilk üç tarla bitkisi sırasıyla buğday, mısır ve arpa, sebze çeşidi domates, meyve çeşidi ise üzüm oldu.

Çiftçilerin bu yıl üretim yaparken en çok karşılaştığı üç sorun sırasıyla yüzde 96 ile ‘girdi pahalılığı’ yüzde 70’le ‘iklimsel problemler’ ve yüzde 47 ile ‘sulama suyunun yetersizliği’ oldu. Bu sorunları ‘tarımsal hastalık ve zararlılar’, ‘işçi bulamama’, ‘kaliteli/ucuz işgücü bulamama’, ‘yüksek arazi kiraları’ ve ‘pandemi’ takip etti.

Geçen yılki araştırmada çiftçinin gelirinden memnuniyet seviyesi ‘orta derecede’ (ne memnun ne değil) bulunmuşken, bu yıl ‘memnun değilim’ sonucu çıktı. Geçtiğimiz yıl ‘memnunum’ diyenlerin toplamı yüzde 31 iken, bu yıl yüzde 19'a düştü.

‘Memnun değilim’ diyenler ise geçen yıl toplamda yüzde 40 iken, bu yıl yüzde 56'ya çıktı. Bu sonuçlara göre, tarımsal kazançtan memnuniyet ortalaması Türkiye'deki genel ortalamadan daha düşük çıktı. Son olarak görüşülen çiftçi hane halklarının ailenin diğer üyeleri dâhil yüzde 41'inin tarımdan başka gelir getirici faaliyeti bulunmadığı, geri kalan yüzde 59'unun hanesine ise tarımsal gelire ilave olarak emekli aylığı, diğer işlerden düzenli ücret/maaş, esnaf/tüccarlık gibi gelirler girdiği belirlendi.

Telefon kullanan herkesi ilgilendiriyor! Hesabınızdan her ay kesilecek! Telefon kullanan herkesi ilgilendiriyor! Hesabınızdan her ay kesilecek!

Çiftçilerin yüzde 41'i son 3 yıl içerisinde ‘hiç borçlanma yapmadığını’ belirtirken buna karşın bankadan kredi kullananlar tüm çiftçilerin yüzde 49'unu, Tarım Kredi Kooperatifi'nden kredi kullananlar yüzde 25'ini oluşturdu. Ayrıca 2021'de kredi kullananların oranları geçen yıla göre arttığı gözlendi.

Araştırmaya katılan her 10 çiftçiden 2’sinin sözleşmeli tarımsal üretimde bulunduğu ve yüzde 57’sinin de bu üretim şeklinden memnun olduğu ortaya çıktı. Memnuniyet oranı geçen yıla göre yüzde 81 düştü.
 

Editör: Ayhan GEDİK