Buna göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) sorumluluğunda bulunan Şırnak sınırları içindeki bir sahada asfaltit üretim faaliyetlerinin devamı kapsamında sahadan geçen bazı taşınmazlar TKİ tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Türkiye'nin bazı illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için güzergahlarda bulunan taşınmazların da acele kamulaştırılmasına karar verildi.

18 yaşındaki kızını istismar eden sapık baba, kendi tuzağına düştü 18 yaşındaki kızını istismar eden sapık baba, kendi tuzağına düştü

Ankara, Bartın, Bilecik, Çankırı, Kastamonu, Manisa ve Muğla'da enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı korunmak suretiyle TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafında acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

TEİAŞ'a ait "154 kV Kahramanmaraş OSV TM İrtibatları Enerji İletim Hattı Projesi" ve "154 kV Antalya GIS Projesi" kapsamında da projelere isabet eden taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Şırnak'taki asfaltit üretim faaliyetleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) sorumluluğunda bulunan Şırnak sınırları içindeki bir sahada asfaltit üretim faaliyetlerinin devamı kapsamında sahadan geçen bazı taşınmazlar TKİ tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Türkiye'nin bazı illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için güzergahlarda bulunan taşınmazların da acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ankara, Bartın, Bilecik, Çankırı, Kastamonu, Manisa ve Muğla'da enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı korunmak suretiyle TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafında acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

TEİAŞ'a ait "154 kV Kahramanmaraş OSV TM İrtibatları Enerji İletim Hattı Projesi" ve "154 kV Antalya GIS Projesi" kapsamında da projelere isabet eden taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Editör: Okebeli83 Okebeli83