Alınan bilgiye göre, "Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri Korunan Alanları Arasında Ekolojik Koridorlara Uygun Alanların Araştırılması Projesi" kapsamında, bilimsel kriterler ışığında ekolojik sürekliliği, ekosistem bütünlüğünü ve biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla, korunan alanlar arasında bağlantıyı sağlayan ekolojik koridorların belirlenerek alt ekosistemler arasında sürdürülebilir sağlıklı bağlantıların oluşturulması hedefleniyor.

Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğünün yürüteceği proje, İzmir, Manisa, Denizli, Afyonkarahisar, Muğla, Antalya, Burdur, Isparta, Karaman, Mersin, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Elazığ, Malatya, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Muş, Bitlis, Bingöl, Van, Ağrı, Adıyaman ve Hakkari'yi kapsayacak.

Çalışma kapsamında Türkiye'de tabiat varlığı, doğal sit alanı, özel çevre koruma bölgesi, milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı, yaban hayatı geliştirme sahası, sulak alan, tabiat anıtı gibi koruma statüsüne sahip alanların koridorlarla bağlantıları da yapılacak.

Memeli hayvanların güzergahları belirlenecek

Proje ile korunan alanlarda gen, tür ve ekosistem çeşitliliğin devamlılığının sağlanması amaçlanıyor.

Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerindeki korunan alanlar ekolojik koridorlarla birleştirilirken, memeli hayvanların beslenme, üreme, kışlama için kullandıkları güzergahlar belirlenecek ve soyu tükenmekte olan canlılar görüntülenerek kayıt altına alacak.

Bu alanlarda hem alanın korunması hem de alanı kullanan hayvanların korunması ve izlenmesi için tedbirler ilgili makamlara önerilecek.

Büyük memeli hayvanların hareketlerine bağlı olarak belirlenecek ekolojik koridorların sınırlarının belirlenmesi için ise arazi çalışmaları yapılacak.

Uluslararası ve ulusal düzeyde koruma altında olan, bulunduğu ekosistem ve besin zinciri için kilit pozisyondaki karakulak, bozayı, çizgili sırtlan gibi memeli hayvan türleri seçilecek.

Arazinin uygun yerlerine hayvan tespiti ve hareketlerini belgeleyecek foto kapanlar kurulacak. Alanda takip edilecek memeli hayvan türlerinin barınma, yuvalama gibi temel yaşamsal faaliyetlerinin gerçekleştiği habitatlar görüntülenecek ve haritalarda gösterilecek.

Proje kapsamında, korunan alanların yakın çevresi ile etkileşimi, habitat ve ekosistem bütünlüğü dikkate alınarak araştırma yapılacak. Ekolojik koridorlar ve çeşitli tür grupları için kilit alanlar oluşturulacak. Seçilecek kritik türler başta olmak üzere flora ve faunanın ihtiyaçlarına göre koridor alanları analiz edilecek.

Göçmen türler koridorların oluşturulmasında belirleyici

Göçmen türlerin göç durumları, yaşam alanları, dağılım kapasitesi ve yaşam stratejisi, koridorların birleştirilmesinde esas alınacak.

Değerlendirme sürecinde hassas habitatlar işaretlenecek. Seçilmiş kritik türlerin habitat ile ilişkileri, yayılımları, habitat kalitesi ortaya konulacak.

Korunan alanları birleştirmek için ortaya konulan ekolojik koridorlarda, her bir ekolojik koridorun gerekçesi bilimsel olarak açıklanacak.

AVM’de alışveriş yapan bir kadın kocasına tasma takıp gezdirdi! AVM’de alışveriş yapan bir kadın kocasına tasma takıp gezdirdi!

Koridorlar haritalandırılacak

Ekolojik koridorların seçimi için temel alınacak türler belirlenecek. Bu türlerin habitat kullanımı, uygun analizler ile ortaya konulacak.

Biyo-ekolojik, jeolojik, jeomorfolojik, hidrojeolojik ve peyzaj değerlendirmeleri bütünlük içerisinde yapılacak, ekolojik koridorlar gerekçeleriyle birlikte önerilecek.

Ekolojik analizler doğrultusunda coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak memeli hayvanların habitatlarını bağlayacak koridorlara ilişkin haritalar üretilecek ve bu haritalar içindeki alanların jeolojik ve hidrojeolojik yapısı, korunan alan statüleri de göz önünde bulundurularak modellemeler oluşturulacak.

Ekolojik koridorlara bölgesel bir kod numarası verilecek, bu alanların tanıtımının sağlanması amacıyla video ve fotoğraflar çekilecek ve alanlar kamuoyuna tanıtılacak.

Alanında uzman akademisyenlerin katkı vereceği projenin 6 ayda tamamlanması planlanıyor.