Genel emirde, kamu güvenliği için de tehdit oluşturan araçlarla ilgili yapılacak işlemler hakkında bilgi verildi ve uyarılarda bulunuldu.

Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı!

Valiliğin konuya ilişkin genel emrinde şöyle denildi:
“Günümüzde nüfus ve araç yoğunluğunun artmasına bağlı olarak park alanı ihtiyacının arttığı, bu durumun zaman zaman trafik güvenliğini/yoğunluğunu olumsuz etkilediği gözlemlenmektedir. Bununla birlikte cadde, sokak, meydan gibi kamunun ortak kullanım alanlarına terk edilmiş, hurda, atıl, buluntu, hasara uğramış, kullanılamaz hale gelmiş araçlar ile bu alanlara ya da özel mülkiyete bırakılan bahse konu araçların ve makul süre üzerindeki parklanmaların görüntü ve çevre kirliliği oluşturmasına ilave olarak patlama ve yanma riski de taşıdıkları ve bu haliyle kamu düzeni ve güvenliğini tehdit edici bir hal aldıkları görülmektedir.

Söz konusu araçların, uyuşturucu/uyarıcı madde saklanılması/kullanılması, milli güvenliğimize kast eden terör örgütleri tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği kurarak can ve mal kaybına neden olabilecek terör eylemlerinde kullanılması gibi durumlar göz önüne alındığında, bu araçların belli alanlarda toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması ile ilgili düzenleme yapılması büyük önem arz etmektedir. Özellikle son dönemlerde park, meydan gibi alanlarda bu şekildeki araçlardan kaynaklı sorunların çözümüne yönelik müracaatlarda bulunulmakta, hatta bu durumun özel mülkiyet konusu taşınmazlarda da sorun teşkil ettiği yönünde şikâyetler iletilmektedir.”

Kahramanmaraş Valiliği’nden yayınlanan genel emre göre, bu durumdaki araçların ruhsat sahipleri tarafından kaldırılması istenecek, alınmayan araçlar toplanarak trafikten men edilecek. Alıkonulan ancak sahipleri tarafından altı ay içinde geri alınmayan araçlar satılacak.

Genel emirde, “Bu kapsamda kamuya ait bir yerde veya özel mülkler üzerinde bırakılan hurda/atıl, terk edilmiş, buluntu, hasara uğramış, kullanılamaz hale gelmiş araçlar ile 180 gün üzerinde belirtilen alanlarda bulunan araçlarla bunların mütemmim cüzlerinin kaldırılması amacıyla; ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kolluk/zabıta birimleri başta olmak üzere diğer ilgili birimlerle gerekli koordinasyon sağlanarak yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem yapılarak öngörülen idari para cezası uygulanacaktır” ifadeleri kullanıldı.
 

Editör: Okebeli83 Okebeli83