Karar doğrultusunda, ileri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı, hastalık şüphesi ve riskli gruplarla teması olanların maske kullanmaya devam etmeleri ve hatırlatma dozlarını yaptırmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Ayrıca , Covid-19 vaka/hastalar ile bu vaka/hastalarla temaslı olan kamu/özel sektör çalışanların idari izin/istirahat raporları ile sürelerini düzenleyen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 17.01.2022 tarih ve 01 sayılı kararının 1. maddesinin iptal edilerek yürürlükten kaldırıldı.

İŞTE ALINAN KARARAIN TAMAMI!

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 29.07.2022 günü saat 16.00’da Vali  Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Pandeminin geldiği noktada, salgının etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması, toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınan önlemlerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil bireysel düzeyde uygulanması önemli hale gelmiştir. Bu nedenle ileri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı, hastalık şüphesi ve riskli gruplarla teması olanların hem kendini hem de çevresini korumak için maske kullanmaya devam etmeleri ve hatırlatma dozlarını yaptırmaları bireysel sorumluluk çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır.  

Covid-19 vaka/hastalar ile bu vaka/hastalarla temaslı olan kamu/özel sektör çalışanların idari izin/istirahat raporları ile sürelerini düzenleyen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 17.01.2022 tarih ve 01 sayılı kararının 1. maddesinin iptal edilerek yürürlükten kaldırılmasına,

Sağlık Bakanlığımızın 29.03.2022 tarih ve 570 sayılı yazısı doğrultusunda; Covid-19 tanılı veya temaslı çalışanların istirahat raporu işlemlerinin, genel mevzuat hükümlerine tabi olağan dönemde olduğu şekli ile yürütülmesine,  

Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar ve İlçe Belediyeleri internet sayfalarında ilan edilmesine,

Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,

İlan edilen tutanakların dosyasında muhafaza edilmesine,

Bunu yapmayan araç sahipleri 30 bin TL ödeyecek Bunu yapmayan araç sahipleri 30 bin TL ödeyecek

Alınan kararların Kolluk, Zabıta, Sağlık, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personellerince ve Kaymakamlarımızca uygun görülen diğer personeller tarafından eşgüdümlü yürütülmesine,

Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemlerin Kaymakamlarımız tarafından yapılmasına,

Alınan karalara uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında Kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına,

Oybirliğiyle karar verilmiştir.