Malatya Bölge Adliye Mahkemesi’ne bağlanacak olan iller açıklandı.

Elazığ, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Tunceli'nin istinaf mahkemeleri en geç Ekim 2022'ye kadar Malatya'da görülecek.

Adalet Bakanlığı tarafından, 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'un 25'inci maddesi uyarınca Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) olumlu görüşü alınarak Malatya, Tekirdağ ve Denizli'de Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) kurulması kararlaştırılmıştı.

Malatya'da kurulacak BAM'ın Eylül veya en geç Ekim 2022 gibi faaliyete geçeceği belirtildi.

Malatya Bölge Adliye Mahkemesi’ne bağlanacak olan illerin ise  Elazığ,  Adıyaman, Kahramanmaraş ve Tunceli olduğunu açıklandı.

BAM için henüz bir yer kararlaştırılmazken, SGK eski binasının Bakanlığa önerildiği Milletvekili Hakan Kahtalı tarafından belirtilmişti.

Kahramanmaraş'tan Bayırbucak Türkmenlerine bayramlık kıyafet yardımı yapıldı Kahramanmaraş'tan Bayırbucak Türkmenlerine bayramlık kıyafet yardımı yapıldı