KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AKBEL A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI (10.03.2022)

Büyükşehir Belediyemizin birimlerinde çalıştırılmak üzere AKBEL A.Ş. tarafından aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

Unvan

Sayı

Araç ve İş Makinası

Başvuru Şartı

Operatör

1

Trimer Asfalt Kazıma

·         Asfalt finisheri operatörlük belgesine ve asfalt kazıma makinasında tecrübe sahip olmak.

1

Finisher

·         Asfalt finisheri operatörlük belgesine sahip olmak.

1

Asfalt Distribütörü

·         Asfalt Distribütörü operatörlük belgesine sahip olmak.

1

Asfalt Plenti

·         Asfalt Plenti operatörlük belgesine sahip olmak.

Toplam

4

A- Aranan Şartlar

Pide değil ‘pembe’ kuyruğu! Geldiğini duyunca mağazaya akın ettiler… Tanesi 25 bin lira Pide değil ‘pembe’ kuyruğu! Geldiğini duyunca mağazaya akın ettiler… Tanesi 25 bin lira

1.      2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.

2.      Son müracaat tarihi itibariyle 45 yaşını geçmemiş olmak.

3.      Ehliyetine alkol, uyuşturucu madde vb. nedenlerden dolayı herhangi bir sebeple işlem yapılmamış ve ceza puanından dolayı ehliyetine el konulmamış olmak. (Bu belge, “sürücü detay bilgisi” İl Emniyet Müdürlüğünden temin edilecektir.)

4.      Tecrübe Durumu:

·         Başvuruda bulunacağı unvana ilişkin, en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olmak.

·         1 yıllık tecrübe şartını sağlayan yeterli başvuru olmaması halinde sınava çağrılacak adaylar tecrübe süresi en uzun olandan başlamak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

·         İş tecrübe durumu, aday tarafından E-devlet üzerinden alınacak SGK hizmet dökümü ve çalışılan işyerlerinden alınacak olan onaylı iş deneyim (çalışma) belgesi ile belgelenecektir.

5.      Daha önce çalıştığı işyeri/işyerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25’inci maddesi kapsamında kasıt ya da kusurlu davranışları sebebiyle iş akdi feshedilmemiş olmak.

B- Müracaat Tarihi ve Şekli

Başvuru şartlarını taşıyan adayların 10.03.2022 - 18.03.2022 tarihleri arasında https://kahramanmaras.bel.tr/basvuru/akbel-as-personel-alimi-basvuru-formu-10032022 web adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

C- Sınav ve Değerlendirme

·         Başvuran 3 katı aday arasından yeterli koşulları sağlayan aday bulunmaması halinde tecrübe süresi dikkate alınarak başvuran diğer adaylar arasından her pozisyon için 3 katı aday sınava davet edilecektir.

·         Başvuru şartlarını taşıyanların tecrübe durumu dikkate alınarak, alınacak personel sayının 3 katı aday, sahip oldukları operatörlük belgesinin niteliğine uygun araç ve iş makinaları ile belirlenen tarihlerde uygulamalı sınava tabi tutulacaktır.

·         Uygulamalı sınava katılmaya hak kazananlar ile uygulama sınavının yer ve tarihi adaylara ayrıca duyurulacaktır.

BAŞVURU BİLGİLERİ

Kurum

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

AKBEL AŞ.

Başvuru İletişim ve Koordinasyon

(+90 344) 228 46 00 / 2312 - 2322

Başvuru Tarih Aralığı

10.03.2022 - 18.03.2022

Başvuru Şekli

Online / https://kahramanmaras.bel.tr/basvuru/akbel-as-personel-alimi-basvuru-formu-10032022

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru Formu

Dijital Başvuru Formunun elektronik ortamda belirtilen tarih aralığında doldurulması gerekmektedir.