AKBEL A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI (24.01.2022)

Büyükşehir Belediyemizin birimlerinde çalıştırılmak üzere AKBEL A.Ş. tarafından aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

Unvan

Sayı

Eğitim Durumu

Mimar

2

Fakültelerin Mimarlık Bölümünden Mezun olmak

Makine Mühendisi

2

Fakültelerin Makine Mühendisliği Bölümünden Mezun olmak

Şehir Plancısı

1

Fakültelerin Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Mezun olmak

Toplam

5

A- Aranan Şartlar

1.      2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.

2.      2020 veya 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) P3 puan türünden en az 70 veya 100 üzerinden en az 70 diploma notundan birine sahip olmak.

3.      Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olmak. (Tüm ilçeler dâhil)

4.      Son müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını geçmemiş olmak.

Bebeğini yanlışlıkla fırına koyan anne katil oldu! Bebeğini yanlışlıkla fırına koyan anne katil oldu!

5.      Tecrübe Durumu:

·         Başvuruda bulunacağı unvana ilişkin, en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak.

·         5 yıllık tecrübe şartını sağlayan yeterli başvuru olmaması halinde sınava çağrılacak adaylar tecrübe süresi en uzun olandan başlamak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

·         İş tecrübe durumu, aday tarafından E-devlet üzerinden alınacak SGK hizmet dökümü ve çalışılan işyerlerinden alınacak olan onaylı iş deneyim (çalışma) belgesi ile belgelenecektir.

6.      Daha önce çalıştığı işyeri/işyerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25’inci maddesi kapsamında kasıt ya da kusurlu davranışları sebebiyle iş akdi feshedilmemiş olmak.

B- Müracaat

Başvuru şartlarını taşıyan adayların 24 Ocak 2022 / 02 Şubat 2022 tarihleri arasında https://kahramanmaras.bel.tr/basvuru/akbel-as-personel-alimi-basvuru-formu-24012022 web adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

C- Sınav ve Değerlendirme

·         Başvuruda aranan şartları taşıyan adaylar 2020 veya 2021 KPSS puanı ve diploma notu sıralaması esas alınarak belirlenecektir.

·         Her bir pozisyon için istihdam edilen sayının 6 katı aday sınava yazılı ve/veya sözlü sınava davet edilecektir.

·         Yazılı ve/veya sözlü sınava girme hakkı kazacak adayların yarısı KPSS puanına göre, diğer yarısı ise diploma notuna göre belirlenecek ve belediyemiz web sayfasından ilan edilecektir.

·         Sıralamaya giren adaylar için yazılı ve/veya sözlü sınav yapılacaktır. Sınav tarihi adaylara ayrıca bildirilecektir.

İlanen Duyurulur.

BAŞVURU BİLGİLERİ

Kurum

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

AKBEL AŞ.

Başvuru İletişim ve Koordinasyon

(+90 344) 228 46 00 / 2312 - 2322

Başvuru Tarih Aralığı

24.01.2022 / 02.02.2022

Başvuru Şekli

Online / https://kahramanmaras.bel.tr/basvuru/akbel-as-personel-alimi-basvuru-formu-24012022