18 yaşındaki kızını istismar eden sapık baba, kendi tuzağına düştü 18 yaşındaki kızını istismar eden sapık baba, kendi tuzağına düştü

Elbistan Milli Emlak Şefliği, ilçeye bağlı Karahasanuşağı, Karaelbistan, Kızılcaoba, Bakış, Özcanlı, Topallı, Günaltı, Köseyahya ve Sevdilli Mahalleleri’nde yer alan ve imar durumu konut alanı şeklinde olan 113 taşınmazı, açık teklif usulüyle satışa çıkardı. Satışa çıkarılan taşınmazlardan 94’ü, Karahasanuşağı Mahallesi’nde yer alıyor.

Sevdilli’de 2, Köseyahya’da 4, Günaltı’nda 3, Topallı ve Özcanlı’da 1, Bakış’ta 6 ve Kızılcaoba ile Karaelbistan’da da 1’er taşınmaz satılacak. Satılacak taşınmazların büyüklüğü, 300 ila 24 bin m² arasında değişiyor. Karahasanuşağı Mahallesi’ndeki konut alanı niteliğindeki taşınmazlar için 5 bin ila 20 bin lira arasında muhammen bedel belirlendi. Kızılcaoba Mahallesi’ndeki 419 m²’lik taşınmaz ise 190 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı. Karaelbistan Mahallesi’ndeki konut alanı da 155 bin liradan satışa çıkarıldı.

Taşınmazların ihalesi, Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek komisyon huzurunda Malmüdürlüğü’nde yapılacak. İhale tarihi ise 3 Mart 2022 olarak belirlendi. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale saatine kadar; her bir taşınmaz için belirlenen geçici teminat, yasal yerleşim yerini gösterir belge,  tebligat için Türkiye’de bir adres bilgisi,  gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekecek.

Hazineye ait taşınmaz malların satış bedelinin 5 bin TL’yi geçmesi halinde en az ¼ ‘ü peşin, geri kalan kısmı en fazla iki yılda ve kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilecek. Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaf tutulacak.
 

Editör: Ayhan GEDİK