Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında, günlük iş yoğunluğu ve stres altında çalışan hekimlerin, her gün hasta ve hasta yakınları tarafından tıbbi hizmet alamadıkları gerekçesiyle şikayet edildiğini dile getirdi.

Türkiye'de birçok hekimin yardımcı sağlık personeliyle çalışma imkanının bulamadığını belirten Erdoğan, Türk Ceza Kanunu uygulamalarında, muayene ve tıbbi müdahale ortamları için özel bir düzenleme yapılmadığını savundu.

"Memelere özgürlük" isteyen fenomene dava! "Memelere özgürlük" isteyen fenomene dava!

Erdoğan, hekimlere yapılan saldırıların, şiddet olaylarının son yıllarda hızla arttığını, hekimlerin isteği karşılanmayan vatandaşlar tarafından çok rahat asılsız suçlamalara maruz kaldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na 'Tabipler, diş tabipleri tarafından muayene ve tıbbi müdahale ortamlarında olduğu iddia edilen suçlamalar için soruşturma izni Sağlık Bakanlığı tarafından verilir. Suçlamalar için olayın meydana geldiği yerdeki meslek kuruluşu soruşturmalara ve yargılamaya müdahil olabilir.' maddesi eklenmelidir. Muayene ve tıbbi müdahale ortamlarında olduğu iddia edilen asılsız suç isnatlarına karşı caydırıcılık sağlanması, ceza miktarları TBMM tarafından çıkarılacak kanunla artırılmalıdır."

Erdoğan, hekimler için hasta mahremiyetinin çok önemli olduğunu belirterek, tabip ve diş tabipleri için KADES benzeri bir uygulamanın İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilmesi talebinde bulundu.