Kamuya 1.360 personel alınacak Kamuya 1.360 personel alınacak

Kahramanmaraş'ta EÜAŞ tarafından yapılması planlanan Afşin C Termik Santrali’nin çevre süreciyle ilgili Kahramanmaraş İdari Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatılan, daha sonra da Türkiye Varlık Fonu’na devredilen Afşin C Termik Santrali’nin ÇED süreci durduruldu. Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu, Afşin-Elbistan'dan 25 gönüllü ile birlikte açtığı davanın bilirkişi incelemesini değerlendiren Kahramanmaraş İdari Mahkemesi’nin, verilen ÇED olumlu kararında yürütmeyi durdurma kararı verdiğini açıkladı. 

KARARA İTİRAZ YOLU KAPALI

Açıklamada, Mahkemenin karaı 21/02/2022 tarihinde oybirliğiyle aldığı kaydedilerek, hukuka aykırılığı açık olan proje için verilen ÇED olumlu kararının “uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden” karara itiraz yolunu kapattığı belirtildi. 

Yerli kömür yakıtlı Afşin C Termik Santrali’nin kapasitesi her biri 600 MW gücünde üç üniteyle toplam 1.800 MW olarak planlanıyordu.

Kahramanmaraş İdari Mahkemesi verdiği kararı şu şekilde gerekçelendirdi: 

"Söz konusu işleme dayanak teşkil eden etüt raporu ile ek etüt raporunda; büyük ova koruma alanı içinde kalan arazilere alternatif alan bulunamamasına gerekçe olarak gösterilen; “söz konusu alanın bulunduğu bölgede kömür madenlerinin bulunması, mevcutta iki tane (Afşin A ve B) faal santralin bulunması, sahaların çok geniş alanları kapsaması ve yatırımın birçok disiplini içinde barındırması” gibi hususların, üzerinde bilimsel nitelikte bir inceleme yapılmasına imkan vermeyecek ölçüde genel nitelikte, yeterli inceleme ve araştırmaya dayanmayan sebepler olduğu gerekçesiyle ilgili işlemin yürütmesinin durdurulması yönünde karar verilmiş olması, nedenleri ile dava konusu çevresel etki değerlendirme kararında hukuka uygunluk bulunmamıştır.

Öte yandan, dava konusu işlemin bölgedeki bitkisel toprak ve tarımsal faaliyetler ile hava kalitesi üzerinde önemli zararlara sebep olabileceği dikkate alındığında, uygulanması halinde telafisi güç zararların oluşabileceği de açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden itiraz yolu kapalı olmak üzere, oybirliğiyle karar verildi.”