Kamuya olan vergi, prim ve diğer borçların yapılandırılması için son başvuru tarihi haziran ayında doldu. İlk iki taksit temmuz ayında ödendi. Genel sağlık sigortası (GSS) prim borçları için yapılandırma imkanı ise ağustos ayının sonuna kadar sürecek.

Doğurup doğurup bebekleri bırakıp kaçıyordu! Sonuncuda yakalandı! Doğurup doğurup bebekleri bırakıp kaçıyordu! Sonuncuda yakalandı!

KİMLER GSS KAPSAMINDA?

Sigortalı bir işte çalışmayanlar ile anne baba veya eşi tarafından bakılması gerekmeyenler GSS kapsamına alınıyor. Eğitimini bitiren çocuklar (ilköğretim mezunları 18 yaşını, ortaöğretim mezunları 20 yaşını, yükseköğretim mezunları ise 25 yaşını geçmemek kaydıyla) mezuniyetten sonraki iki yıl içinde GSS ödemek zorunda kalıyorlar. GSS ödemekle yükümlü olanlardan, hane içinde kişi başına düşen gelir brüt asgari ücretin 3’te 1’inden (4.471.50 TL’den) az olanların primleri devlet tarafından ödeniyor. Hane içinde kişi başına düşen gelir 4.471.50 TL’yi geçenler ise geçerli olan asgari ücretin yüzde 3’ü kadar prim ödemek zorunda kalıyorlar. 2023 yılının ikinci yarısında aylık GSS prim tutarı 402.43 TL olarak belirlendi.

YAPILANDIRMA İÇİN BAŞVURU GEREKMİYOR

2022 Aralık ayı ve öncesine ait GSS prim borçları, 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ödenirse, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ek alacaklar silinecek. Sadece asıl borç tutarı tahsil edilecek.

GSS prim borçlarının yapılandırılması için ayrıca başvuru yapılmasına gerek yok. Borcun aslı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı bankalara 31 Ağustos 2023 tarihine kadar yatırıldığı takdirde gecikme faiz ve cezaları iptal edilecek.

Aralık 2022 tarihine kadar olan GSS prim borçları 31 Ağustos’a kadar ödenmezse, gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaya devam edecek.

Yapılandırma fırsatından faydalanarak 2022 öncesine ait borcunu kapatanların, 2023 Ocak ayından itibaren GSS primlerini düzenli olarak ödemeleri gerekiyor.

GELİR TESTİ SÜRESİ 31 TEMMUZ’DA BİTTİ

GSS primlerini ödeyemeyecek durumda olanlara, prim borcundan tamamen kurtulmak için gelir testi yapma imkanı verildi. Yapılandırma Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 12 Mart 2023 tarihinden önce GSS kaydı yapılmış olan kişilerden 31 Temmuz 2023 tarihine kadar gelir testi yaptıranların hane içindeki gelir durumları incelendi. Kişi başına geliri 4.471.50 TL’nin altında olanların prim borçları iptal edildi. Hane içindeki geliri bu tutarı aşanlar ise borçlarının aslını 31 Ağustos tarihine kadar ödedikleri takdirde gecikme faiz ve cezasından muaf tutulacaklar.

SONRAKİ BORÇLARA DİKKAT!

Yapılandırma Kanunu, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla vadesi geçmiş borçlara uygulanacak. Yapılandırma hakkından yararlananların, tekrar borçlanmamak için 2023 Ocak ayından sonraki ödemelerini zamanında yapmaları gerekiyor. Aksi halde gecikme cezası ve gecikme zammı ödemek durumunda kalacaklar.

BORCU OLANLAR KAMU HASTANELERİNDEN SAĞLIK HİZMETİ ALABİLİYOR

GSS prim borcu olanlar normalde SGK aracılığıyla sağlık hizmeti alamıyorlar. Ancak, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için geçici olarak prim borcu olanlara da sağlık hizmetinden faydalanma imkanı sağlanıyor. Bu kapsamda, GSS prim borcu olanlar bu yılın sonuna kadar devlet hastaneleri ile devlet üniversitelerinin hastanelerinden sağlık hizmeti almaya devam edecekler. Özel hastanelerden ve özel üniversitelerin hastanelerinden ise sağlık hizmeti alamayacaklar.